cách bói bài tình yêu

Cách bói bài

1244838824.nv Trong 1 bộ bài , các Thầy bỏ ra các lá từ số 6 trở xuống , còn những lá 7 , 8 , 9…trở lên thì giữ lại mới bắt đầu bói được . Tùy theo vị trí , tư thế xuôi ngược của lá bài mà có ý nghĩa khác nhau .Tuy nhiên cần lưu ý 3 điểm chính sau : 1-phải hiểu ý nghĩa riêng biệt của từng lá 2-phải hiểu ý nghĩa của những lá cùng loại có sự liên hệ 3-phải hiểu những lá đứng cạnh nhau BÓI

Cách bói bài nước rô

boibai NƯỚC RÔ Bổn mạng có lá bài rô Quẻ này ứng việc gần xa đi về Bảy rô công việc đề huề Tám rô công việc bộn bề lo toan Chín rô báo rõ việc quan (tụng sự ) Ra đi 1 chuyến khó khăn ngại gì Mười rô giao ước lời thề Bồi rô việc đến cận kề phải lo Đầm rô nhận của người cho ( có quà big grin ) Già rô gặp được người xa trở về Ách rô 1 lá thư đề Đọc xong nuớc mắt lâm